Μητρώα εσωτερικών μελών

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα μητρώα εσωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών (όλων των βαθμίδων) του ΟΠΑ ανά Σχολή και ανά Τμήμα.
 
Τα μητρώα αυτά καταρτίστηκαν σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (Αρ. Συνεδρίασης 4η/29-3-2012) και σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 2 (Αρ. ΦΕΚ 1172, 10-4-2012) σχετικά με τις "Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".
 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 3η συνεδρίαση 20-10-2016)
 
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)
 
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)
 

Τελευταία ενημέρωση: 27-10-2017