Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

ID: 
3815

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2023