Σταδιοδρομία των αποφοίτων ΠΠΣ

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του.

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η Επιστημονική Ομάδα Έργου, που συστάθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. ολοκλήρωσε την έρευνα τον Ιούνιο του 2018. Η έρευνα κάλυψε αποφοίτους του ΟΠΑ για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2018. 

Η δεύτερη έρευνα κάλυψε όσους αποφοίτησαν κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2017-18 έως 2019-20.