Κατάθεση δικαιολογητικών για την ταυτοπροσωπία των ηλεκτρονικά εγγραφέντων πρωτοετών φοιτητών

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΟΠΑ και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομείου, τα παρακάτω:

 

 1. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email Γραμματειών ΕΔΩ) : 
 • Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2020 (αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr)
 • Σκαναρισμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο pdf, σε μία σελίδα και οι δύο όψεις)
 • Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg)

H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.
Οι διαστάσεις πρέπει να είναι μέχρι 240 x 240 px
Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB

 • Σκαναρισμένη Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ

   

 1. Αποστολή με ταχυδρομείο (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ……………………, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα)
 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2020 από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Δύο (2) όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.
 • Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ

 

Επισημαίνεται ότι, η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών (δηλ. η ταυτοπροσωπία τους) από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και ακολούθως η απόδοση σε αυτούς/ες των κωδικών για χρήση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

 

Η αποστολή των δικαιολογητικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 9η Οκτωβρίου 2020.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα ενημερωθούν και θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού τους για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.) με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Σημείωση:

Προσωρινή σίτιση / στέγαση πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2020-2021

Η υποβολή των προσωρινών αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης / στέγασης πρωτοετών φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά  https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-protoeton-proswrini                                                             

Οι προσωρινές αιτήσεις σίτισης / στέγασης πρωτοετών φοιτητών μπορούν να υποβληθούν μέχρι 31/10/2020.

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Φοιτητικής Λέσχης (Ξένες Γλώσσες, Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες κα) παρέχονται στο σύνδεσμο https://lesxi.aueb.gr                        

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
2512

Τελευταία ενημέρωση: 01-10-2020