Κατάθεση δικαιολογητικών για την ταυτοπροσωπία των ηλεκτρονικά εγγραφέντων με την ειδική κατηγορία των αθλητών

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές έτους 2020, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr,  για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΟΠΑ και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομείου, τα παρακάτω:

  1. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email Γραμματειών) : 
  • Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής (αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr)
  • Σκαναρισμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο pdf, σε μία σελίδα και οι δύο όψεις)
  • Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg)

H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.

Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px

Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB

 

  • Σκαναρισμένη Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ
  1. Αποστολή με ταχυδρομείο (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ……………………, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα)
  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Δύο (2) όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.
  • Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ

 

Η αποστολή των δικαιολογητικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές έτους 2020 θα ενημερωθούν και θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού τους για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.) με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Σημείωση:

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Φοιτητικής Λέσχης (Ξένες Γλώσσες, Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες κα) παρέχονται στον σύνδεσμο https://lesxi.aueb.gr .

               

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
2637
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2020