Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, σχολών διετούς  κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ι και σχολών υπερδιετούς  κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα , το ακαδημαϊκό έτος 2020-21  θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, ως εξής:

 

1. Μικροοικονομική Ι,   Τετάρτη 19/5/2021, ώρα 15.00-17.00,  αίθουσα  Δ22 (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, κτίριο Δεριγνύ 2ος όροφος )

 

2. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης,  Τρίτη 25/5/2021, ώρα 15.00-17.00,αίθουσα Δ22 (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, κτίριο Δεριγνύ 2ος όροφος )

 

3. Μαθηματικά Ι,  Τετάρτη  26/5/2021, ώρα 15.00-17.00 ,  αίθουσα Δ22 (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, κτίριο Δεριγνύ 2ος όροφος )

 

 

Σημειώσεις:

 

  1. Οι υποψήφιοι  πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε  και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει  την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να  εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα  έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις , τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται  να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

 

 

Αθήνα, 11 Μαϊου 2021

Από τη Γραμματεία

 

ID: 
2961

Τελευταία ενημέρωση: 13-05-2021