Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ Ειδικότητας «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ» στο Τμήμα Στατιστικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024