Φόρμα Yποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση και ανασχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών του, παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης των παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών.

Για την υποβολή παραπόνων/συστάσεων, οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο: https://www.aueb.gr/el/complaints-form

 

Από την Πρυτανεία

ID: 
3977

Τελευταία ενημέρωση: 19-06-2023