Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη εξελέγη μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europae) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τέχνης και Επιστημών World Academy of Art and Science (WAAS)

Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη εξελέγη μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europae)

Η Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europaea) είναι μια ευρωπαϊκή μη κυβερνητική ένωση με περίπου 4.500 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 70 βραβευθέντων με Νόμπελ. Αντικείμενο της Academia Europaea είναι η πρόοδος και η διάδοση της αριστείας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το δίκαιο, τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την ιατρική και όλους τους κλάδους των φυσικών και τεχνολογικών επιστημών οπουδήποτε στον κόσμο για το δημόσιο όφελος και για την προαγωγή της εκπαίδευσης του κοινού όλων των ηλικιών. H  Ακαδημία στοχεύει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή έρευνα, να παρέχει συμβουλές σε φορείς χάραξης πολιτικής και διεθνείς οργανισμούς για επιστημονικά ζητήματα και να προωθεί τη διεπιστημονική και διεθνή έρευνα.

 

Η καθ. Φοίβη Κουντούρη εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τέχνης και Επιστημών World Academy of Art and Science (WAAS)

Η Παγκόσμια Ακαδημία Τέχνης και Επιστημών ιδρύθηκε το 1960 με πρωτοβουλία του Albert Einstein και του Robert Oppenheimer. Σήμερα η Ακαδημία αποτελείται από περίπου 800 μέλη από 90 χώρες, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, κορυφαίων καλλιτεχνών, πολιτικών, πολιτικών, επικεφαλής ερευνητικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών, Νομπελίστες και ηγέτες επιχειρήσεων, οι οποίοι έχοντας επίγνωση των βαθιών κοινωνικών συνεπειών και των πολιτικών επιπτώσεων της γνώσης είναι ενωμένοι από μια κοινή φιλοδοξία να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες προκλήσεις και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα.

ID: 
3552

Τελευταία ενημέρωση: 21-09-2022