Διεθνής Αναγνώριση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών και διεθνών κατατάξεων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος. Τα τελευταία έτη, το Πανεπιστήμιο αλλά και τα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα αξιολογούνται τακτικά σε σχέση με Ιδρύματα του εξωτερικού από έγκυρους φορείς. Τα αποτελέσματα των κατατάξεων, καθώς και πληροφορίες για τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει το Πανεπιστήμιο, μπορείτε να τα αναζητήσετε πατώντας στον σύνδεσμο "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΠΑ".
 

Για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε διεθνείς οργανισμούς, καθοριστική είναι η συμβολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ. Στον σύνδεσμο "Διεθνείς Οργανισμοί και Δίκτυα" παρουσιάζονται αναλυτικά οι διεθνείς οργανισμοί και τα δίκτυα, στα οποία συμμετέχει το Ίδρυμα με αποκλειστική χρηματοδότηση της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ.