Χρήσιμες οδηγίες προς τους διδάσκοντες για την εκπαιδευτική διαδικασία

Εδώ θα βρίσκετε χρήσιμες οδηγίες και ανακοινώσεις για τις διαδικασίες και τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με στόχο την αποφυγή διάδοσης του COVID 19.

Κάθε μέτρο προστασίας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της πορείας της νόσου και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ελληνικής κυβέρνησης.

Εν'όψει της εκκίνησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, και προκειμένου να ξεκινήσει εγκαίρως η διδασκαλία των μαθημάτων, σας υπενθυμίζουμε ότι το ΟΠΑ διαθέτει δύο διαφορετικά εργαλεία για διεξαγωγή απομακρυσμένων διαλέξεων. Το πιο σύγχρονο εργαλείο είναι το Microsoft Teams (σελίδα ενημερωμένων οδηγιών https://www.aueb.gr/el/microsoft-teams), το οποίο είναι διαθεσιμο σε όλες τις πλατφόρμες (Windows/Mac/Linux/Android/iOS). Ως εναλλακτική λύση υπάρχει το Skype Meetings/Skype for Business (σελίδα ενημερωμένων οδηγιών https://www.aueb.gr/el/skype-meetings-service). Παράλληλα, το eclass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή υλικού, την ανάρτηση συνδέσμων στις διαλέξεις και την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Λόγω του ότι αυτό το εξάμηνο θα έχουμε και πρωτοετείς φοιτητές που θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με το περιβάλλον του ΟΠΑ, είναι σημαντικό όλοι οι διδάσκοντες να έχουν ολοκληρώσει τα ακόλουθα βήματα πριν την έναρξη των μαθημάτων για κάθε μάθημα που διδάσκουν:

1) Δημιουργία μαθήματος και διαλέξεων στο Microsoft Teams (ή διαλέξεων στο Skype Meetings/Skype for Business).

2) Δημιουργία μαθήματος στο eclass και ανάρτηση των συνδέσμων προς το μάθημα και τις διαλέξεις, ώστε να μπορούν να τα εντοπίσουν οι φοιτητές.

Στους παραπάνω συνδέσμους υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία μαθημάτων/διαλέξεων και τη διεξαγωγή τους με κάθε εργαλείο, οι οποίες ενημερώθηκαν πρόσφατα.

Ειδικά για τους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους (π.χ. μετεγγραφές), προτείνεται ειδικά στα μαθήματα του Α' έτους να επιτρέψετε την πρόσβαση στις διαλέξεις σε καλεσμένους (guests) και να αφήσετε τα μαθήματα στο eclass ανοιχτά (χωρίς εγγραφή), μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Στους παραπάνω οδηγούς υπάρχουν πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επιτρέψετε σε καλεσμένους να συμμετέχουν στις διαλέξεις σας.

Για υποστήριξη με τα εργαλεία αυτά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις ομάδες υποστήριξης στα παρακάτω e-mail (ανάλογα με το τμήμα):

ΔΕΟΣ:remote-deos@aueb.gr
ΔΕΤ:remote-det@aueb.gr
ΛΟΧΡΗ:remote-loxri@aueb.gr
Μ&Ε:remote-me@aueb.gr
ΟΔΕ:remote-ode@aueb.gr
ΟΙΚ:remote-oik@aueb.gr
ΠΛΗ:remote-pli@aueb.gr
ΣΤΑ:remote-sta@aueb.gr

Επειδή τα μέλη της ομάδας υποστήριξης έχουν κι άλλα καθήκοντα και το ωράριο των μαθημάτων είναι πολύ ευρύ, υπάρχει ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας όλων των ομάδων (μέσω Microsoft Teams), έτσι ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη απόκριση στα ερωτήματά σας. Όπου χρειάζεται, η υποστήριξη μπορεί να συνεχίζεται και τηλεφωνικά ή μέσω Teams/Skype, είναι σημαντικό όμως τα αιτήματα να έρχονται πρώτα με e-mail ώστε να μην χάνονται.


 

 

Τελευταία ενημέρωση: 08-01-2021