Χρήση προστατευτικής μάσκας στους χώρους του Πανεπιστημίου όπου διεξάγονται εξετάσεις

Σύμφωνα με την με  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34692/14.6.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3004/14.6.2022, τ. Β') με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00”, https://www.aueb.gr/sites/default/files/nocfiles/FEK-Ektakta-Metra-1506-0107.pdf,  η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Τελευταία ενημέρωση: 20-06-2022