Χορήγηση υποτροφιών σε άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της Χώρας, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων