Χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου