Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 - αλλαγή αίθουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αίτηση προς κατάταξη στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2019-2020, η παρακάτω αλλαγή αίθουσας:

Μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρα εξέτασης

Αίθουσα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πέμπτη

12 Δεκεμβρίου 2019

19:00-21:00

Αμφιθέατρο Γ

Αμφιθέατρο Β

Κεντρικό κτήριο, ισόγειο

 

Το πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρα εξέτασης

Αίθουσα

Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Δευτέρα

9 Δεκεμβρίου 2019

19:00-21:00

Αμφιθέατρο Γ

Κεντρικό κτήριο, ισόγειο

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Τετάρτη

11 Δεκεμβρίου 2019

19:00-21:00

Αμφιθέατρο Γ

Κεντρικό κτήριο, ισόγειο

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πέμπτη

12 Δεκεμβρίου 2019

19:00-21:00

Αμφιθέατρο Β

Κεντρικό κτήριο, ισόγειο

 

Σας γνωρίζουμε τα εξής σύμφωνα με την ΥΑ Φ1/192329/Β3 – ΦΕΚ 3185/16-12-2013:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες μέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  3. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  4. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Εξεταζόμενος που αντιγράφει ή αποπειραθεί να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

 

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Από τη Γραμματεία

ID: 
2049

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2019