Φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UNESCO για την Ανώτατη Εκπαίδευση - WHEC 2022

Στις 19/5/2022 οι συντονιστές του Fridays For Future Greece και φοιτητές του Tμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, Αλέξανδρος Ραμιώτης και Εύα Παπανικολάκη, βρέθηκαν στη Βαρκελώνη και εκπροσώπησαν την ομάδα εργασίας του Fridays For Future Climate Education International και την Ελλάδα, στο παγκόσμιο συνέδριο της UNESCO για την Ανώτατη Εκπαίδευση - World Higher Education Conference 2022 (Βαρκελώνη 18-20 Μαϊου 2022).

Συμμετείχαν μαζί με εκπροσώπους άλλων παγκόσμιων οργανώσεων και πολιτικούς, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο: "Youth Collaborating with Educational Leaders on Climate Education".

Η συζήτηση έχει στόχο την ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ της νεολαίας, των ηγετών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για την ενσωμάτωση της κλιματικής εκπαίδευσης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και την εύρεση τρόπων για την συνεχόμενη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των πανεπιστημιακών μονάδων.

ID: 
3471

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2022