Ερευνητικό σεμινάριο του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: “May AI revolution be labour-friendly? Some micro evidence from the supply side” από τον Marco Vivarelli, Professor at the Catholic University of Milano