Έρευνα Απασχόλησης Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2021

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Έρευνα Απασχόλησης Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2021

Με βάση τα αποτελέσματα της νέας έρευνας που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους απόφοιτούς του τη φετινή χρονιά, προκύπτουν αισιόδοξα συμπεράσματα για τα θέματα της συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων, την απασχόληση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και την ικανοποίηση από τις σπουδές τους.

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή είναι τα εξής:

 • Οι απόφοιτοι που συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές επιλέγουν, κυρίως, την Ελλάδα (65.5%) με συνεχώς μειούμενο τον αριθμό που φεύγει για το εξωτερικό.
 • Οι 6 στους 10 απόφοιτοι του ΟΠΑ επιλέγουν μεταπτυχιακό από το ίδιο το πανεπιστήμιο.
 • Οι 7 στους 10 απόφοιτοι εργάζονται με τη συντριπτική πλειοψηφία (87%) να είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ οι 6 στους 10 εργάζονται σε αντικείμενο απόλυτης συνάφειας με τις σπουδές τους.
 • Η πρακτική άσκηση φαίνεται ότι ανοίγει πιο εύκολα τις πόρτες των επιχειρήσεων δημιουργώντας τις ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Η ικανοποίηση των αποφοίτων του ΟΠΑ βελτιώνεται διαχρονικά σε όλους τους δείκτες, με τους 8 στους 10 απόφοιτους να έχουν πρόθεση θετικής σύστασης γι’ αυτό.

Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας αποφοίτων, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης δήλωσε: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποδεικνύει έμπρακτα ότι υπηρετεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την αποστολή του προσφέροντας τη σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που χρειάζονται οι σημερινοί και μελλοντικοί απόφοιτοι. Ταυτόχρονα, η διασύνδεσή μας με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, η οποία ενδυναμώνεται διαχρονικά, δίνει την ευκαιρία στους απόφοιτούς μας όχι μόνο να βρουν γρήγορα εργασία, αλλά και να απασχοληθούν σε αντικείμενα με απόλυτη συνάφεια με τις σπουδές τους εξελίσσοντας την καριέρα τους με τον πιο ωφέλιμο τρόπο. Τέλος, οι απόφοιτοί μας να είναι σίγουροι ότι θα έχουν τη στήριξη και τη φροντίδα μας καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους ταξιδιού».

 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας απασχόλησης αποφοίτων:

 

Συνέχιση σπουδών

 • Στο σύνολο των αποφοίτων το 36% συνέχισε τις σπουδές του είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ποσοστό 81.2%) είτε για δεύτερο πτυχίο ή άλλου τύπου σπουδές (18.8%).
 • Στους βασικότερους λόγους μη συνέχισης των σπουδών είναι ότι βρίσκεται στα μελλοντικά τους σχέδια και η εύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση.
 • Το 65,5% των αποφοίτων συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές  στην Ελλάδα κάτι που δείχνει να μειώνεται ο αριθμός των αποφοίτων που φεύγει στο εξωτερικό. Εν μέρει αυτό μπορεί να αποδοθεί και την πανδημία που απέτρεψε αρκετούς να φύγουν.
 • Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι  από όσους έφυγαν για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, η Ολλανδία ήταν η πιο συχνή επιλογή.
 • Έξι στους δέκα (59.8%) αποφοίτους επέλεξαν το ΟΠΑ για τις μεταπτυχιακές του σπουδές δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ.
 • Σχεδόν επτά στους δέκα (69.9%) επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Επαγγελματική αποκατάσταση

 • Στο σύνολο των αποφοίτων της έρευνας, επτά στους δέκα απόφοιτους (70%), εργάζονται.
 • Η συντριπτική πλειοψηφία (87%) των αποφοίτων που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.
 • Μόλις 6% από τους απόφοιτους απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
 • Από τους απόφοιτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, περίπου ένας στους δύο (53%) το πραγματοποίησε εντός ενός έτους από την αποφοίτηση του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα (90.8%) παραμένουν ενεργές.
 • Σχεδόν έξι στους δέκα εργάζονται σε απόλυτα συναφές και συναφές αντικείμενο (58.6%).
 • Εννέα στους δέκα απόφοιτους (91.6%) που εργάζονται έχουν έδρα τους την Ελλάδα.
 • Η απορρόφηση των αποφοίτων μετά από έξι, δώδεκα και είκοσι τέσσερις μήνες διαμορφώθηκε σε 46,1%, 55,1% και 68,9% αντίστοιχα.  Να σημειωθεί εδώ ότι αρκετοί απόφοιτοι δεν έψαξαν για δουλειά καθώς συνέχισαν για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Οι μισοί απόφοιτοι (50.6%) έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και σχεδόν οι μισοί από αυτούς (51.3%) είτε παρέμειναν είτε έλαβαν πρόταση συνεργασίας. Γενικά η Πρακτική Άσκηση του ΟΠΑ ανοίγει πόρτες και προσφέρει ευκαιρίες στους αποφοίτους.

Πόσο τους βοήθησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Όσον αφορά στο κατά πόσο οι σπουδές τους στο ΟΠΑ βοήθησαν στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή παρατηρείται ότι σχεδόν έξι στους δέκα το αξιολογούν θετικά

  • Το 61,8% δηλώνει ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ως προς τη αγορά εργασίας.
  • Το 61,4% δηλώνει ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ως προς τις μετέπειτα σπουδές.
  • Το 69,2% δηλώνει ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ως προς την εύρεση εργασίας.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (75,7%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.
 • Το 69,2% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (79,4%) απάντησε θετικά ως προς την πρόθεση σύστασης του ΟΠΑ σε τρίτους για προπτυχιακές σπουδές.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όλοι οι δείκτες που αφορούν στην ικανοποίηση των αποφοίτων από το ΟΠΑ, είναι βελτιωμένοι το 2021 σε σχέση με τους αντίστοιχους του 2018.

 

Λίγα λόγια για την έρευνα αποφοίτων

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του και συγκεκριμένα των αποφοίτων των ετών ακαδημαϊκών  ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020. Αυτή είναι η τρίτη έρευνα με αυτό το σκοπό, μετά από αυτές που έγιναν το 2012 και το 2018. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των συνθηκών της επαγγελματικής απασχόλησης και των επαγγελματικών  βημάτων των αποφοίτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου. 

Η έρευνα χρησιμοποίησε δομημένο ερωτηματολόγιο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα για έρευνες που διαθέτει το πανεπιστήμιο ενώ την επιμέλεια της έρευνας και της ανάλυσης των δεδομένων είχε το Εργαστήριο Μπεϋζιανής και Υπολογιστικής Στατιστικής του Τμήματος Στατιστικής. Στην έρευνα συμμετείχαν 1790 απόφοιτοι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 53.7%,  αρκετά μεγάλο για ηλεκτρονική έρευνα.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Απριλίου 2021.

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι στα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζεται σε σημαντικό βαθμό και η επίδραση της πανδημίας τόσο στα σχέδια των αποφοίτων όσο και στην επαγγελματική τους πορεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: https://www.aueb.gr/el/content/ereuna-apasxolisis-apofoiton

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΠΑ

 

Επικοινωνία: Κυρέζης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 210 8203297, nkyrezis@aueb.gr

Φωτογραφίες: https://bit.ly/3dsPzl2

ID: 
3064
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2021