Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 και Απονομή Τιμητικών Επαίνων στους Καθηγητές που αποχώρησαν το 2018

Ημερομηνία: Παρασκευή 26/10

Εκδήλωση: Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 και Απονομή Τιμητικών Επαίνων στους Καθηγητές που αποχώρησαν το 2018 

Ώρα Έναρξης: 12:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
1219