Έναρξη ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους & μερικής φοίτησης) από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

[πλήρους & μερικής φοίτησης]

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (ΔΕΟΣ).

 

Το ΠΜΣ επανιδρύεται σε νέα βάση, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και με βασικό στόχο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (MSc in International and European Economic Studies), με τις εξής εξειδικεύσεις:

α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics)

β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics)

 

Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους & μερικής φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο Κανονισμός Σπουδών και αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ θα ανακοινωθούν σύντομα. 

ID: 
1104
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2018