Έναρξη ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

(M.Sc. in Law and Economics in Energy Markets)

[πλήρους & μερικής φοίτησης]

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (M.Sc. in Law and Economics in Energy Markets).

 

Το ΠΜΣ ιδρύεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας

β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

 

Η έναρξη του ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (M.Sc.in Law and Economics in Energy Markets) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο Κανονισμός Σπουδών και αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ θα ανακοινωθούν σύντομα.

ID: 
1105

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2018