Εκ Νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.: 6385

 

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για μια θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4452/2017

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Συνέλευσης (11-09-2018/Ακαδ. Έτος 2018-2019) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει εκ νέου ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4452/2017, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο κάτωθι μάθημα, κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019:

  • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό Υπόμνημα εργασιών
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση accfin@aueb.gr, έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2018

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

* Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο

 

 

ID: 
1193
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2018