Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με ποσό χρηματοδότησης ύψους 183.000,00€

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, με αδιάλειπτη λειτουργία από το Μάρτιο του 1992, είναι το πρώτο Γραφείο Διασύνδεσης που συστάθηκε σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και καινοτομεί με τις συνεργασίες που αναπτύσσει με δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρίες. Το Μάιο του 2021 εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του Γραφείου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με ποσό χρηματοδότησης ύψους 183.000,00€. Το έργο θα έχει διάρκεια από 17/05/2021 έως 30/09/2023 και θα υποστηρίξει τη λειτουργία του Γραφείου, την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ, μελέτες απορρόφησης αποφοίτων από την αγορά εργασίας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δράσεις δημοσιότητας. Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου, ως Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

ID: 
3103

Τελευταία ενημέρωση: 26-07-2021