Εγγραφές τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ακαδ. Έτους 2021-2022, από 04.10 έως 11.10.2021

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

 

Εγγραφές τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ακαδ. Έτους 2021-2022 από 04.10 έως 11.10.2021

 

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εγγράφονται, από 04.10 έως 11.10.2021.

 

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος  εισαγωγής τους,  από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατόπιν ραντεβού (στοιχεία επικοινωνίας Γραμματειών Τμημάτων, https://www.aueb.gr/el/contactsopa) ή εναλλακτικά με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει  από την πανδημία του COVID-19.

                                                                                                                                          

Οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, που  αναφέρονται στις οδηγίες ανά κατηγορία.

 

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2021-2022

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
3151

Τελευταία ενημέρωση: 01-10-2021