Εγγραφές εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό – από 04.10 έως 11.10.2022

   Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

 

Εγγραφές εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό – από 04.10 έως 11.10.2022

 

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εγγράφονται, από την Τρίτη 04.10 έως και την Τρίτη 11.10.2022.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος  εισαγωγής τους,  από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00) ή εναλλακτικά με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής,

 Οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  •  Αίτηση εγγραφής
  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, που  αναφέρονται στην παρακάτω εγκύκλιο ανά κατηγορία.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2022-2023

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2022-2023

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3612

Τελευταία ενημέρωση: 03-10-2022