Δωρεά της εταιρείας Sobi Single Member I.K.E. στο ΟΠΑ για την αγορά απινιδωτή

Βασική προτεραιότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η προστασία της υγείας των μελών της κοινότητάς του.

Στο ΟΠΑ λειτουργεί ιατρείο, στελεχωμένο από μία ιατρό και μία νοσηλεύτρια, που εξυπηρετούν την κοινότητα και καλύπτουν ενδεχόμενα περιστατικά.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του εξoπλισμού και εν γένει εκσυγχρονισμού του ιατρείου, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου απευθύνθηκε σε φορείς για την παροχή με τη μορφή δωρεάς, συσκευής απινιδωτή. Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Sobi Single Member I.K.E. ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, παρέχοντας στο ΟΠΑ δωρεά εκτιμώμενου χρηματικού ύψους 1.530 €, το οποίο θα δοθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ για την αγορά του απινιδωτή.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δράκος εκφράζει εκ μέρους της Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θερμές ευχαριστίες προς την εταιρεία Sobi Single Member I.K.E.

ID: 
3728

Τελευταία ενημέρωση: 22-12-2022