Διοργάνωση Ημερίδας από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών για Σπουδές στην Ιταλία – 02/03/2023