Δηλώσεις Μαθημάτων Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης) Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α 141) και την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (2η συνεδρίαση/05.10.2023/ ΑΔΑ:67ΒΦ469Β4Μ-Σ7Γ) θα διενεργηθεί Πτυχιακή Εξεταστική για τα προγράμματα του πρώτου κύκλου σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δηλαδή βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές/τριες (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξεταστική (εμβόλιμη), να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 30/10/2023 έως και την Κυριακή 12/11/2023, στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2023, επισκεφθείτε τη σελίδα: www.aueb.gr/el/content/programma-ptyhiakis-exetastikis-noemvrioydekemvrioy

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
4150

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2023