Έκδοση Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής

H Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority - (HARICA)" φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET) και οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Μέσω της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού HARICA μπορείτε να  δημιουργήσετε ατομικό πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την υπογραφή ηλεκτρονικών αρχείων.

Δεδομένου ότι τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα είναι  αποδεκτά από τις υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., θεωρούμε ότι η δημιουργία ατομικού πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής θα απλοποιήσει τις υποχρεώσεις σας ως επιστημονικών υπευθύνων έργων που υλοποιούνται μέσω Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.

Το Εγχειρίδιο για την Διαδικασία Έκδοσης Δημόσιου Κλειδιού της HARICA είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου http://www2.aueb.gr/home/lib/harica.pdf.

Για την αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Αδαμάντιο Δοντά (adam@aueb.gr), μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Ο.Π.Α.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 05-02-2020