Διευκρινιστική Ανακοίνωση ΟΑΣΑ για την προσωποποίηση νέου φοιτητή και τη χρονική μεταβολή ισχύος του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης σε κατόχους προσωποποιημένων καρτών (μη πρωτοετείς φοιτητές)