Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Νο 204/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ για το έτος 2020»