Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμού 177/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Κεντρικού Κτιρίου και των Πτερύγων Δεριγνύ και Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

ID: 
841

Τελευταία ενημέρωση: 26-03-2018