Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο184/2018 του Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την προμήθεια "Λογισμικού εικονοποίησης για είκοσι δύο (22) επεξεργαστές και δύο (2) εγκαταστάσεις"

ID: 
1169
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-09-2018