Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων  κατά το ακαδ. έτος 2020-2021

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

 

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων  κατά το ακαδ. έτος 2020-2021

 

Σύμφωνα με την 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818Β/29.4.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές Α.Ε.Ι. ακαδ. έτους 2020-21, θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/-ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. προθεσμία (1-15/11/2020)

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται με επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (πατήστε εδώ), όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 KYA (ΦΕΚ 1682 Β/24.4.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις προς
τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τις Γραμματείες τις επόμενες ημέρες στις ιστοσελίδες των Τμημάτων (www.aueb.gr).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
2947

Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2021