Διεθνής διάκριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο των «Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων»

Δελτία Τύπου

Διεθνής διάκριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο των «Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων»

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης US News κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στη 302η θέση, διακρίνοντάς το ως το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως, στο επιστημονικό πεδίο «Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Economics and Business) για το 2024-25.

Tο ΟΠΑ, σύμφωνα με το διεθνή φορέα αξιολόγησης “US News”, έχει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στο κριτήριο «ποσοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας», όπου κατέλαβε την 25η θέση παγκοσμίως. Επιπλέον, το ΟΠΑ έχει υψηλή επίδοση και στο κριτήριο «ερευνητική φήμη των Πανεπιστήμιων ανά γεωγραφική περιοχή (Ευρώπη)», όπου κατέλαβε την 47η θέση παγκοσμίως.

H US News  συγκέντρωσε δεδομένα από τη βιβλιογραφική βάση της “Web of Science” κατά την πενταετία 2018-22, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης ήταν: α) η ερευνητική φήμη του Πανεπιστημίου στα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει, β) ο αριθμός των δημοσιεύσεων, γ) ο αριθμός και η απήχηση των αναφορών (citations), δ) ο αριθμός και το ποσοστό των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο top 1% και top 10% με τις περισσότερες αναφορές, καθώς και ε) το ποσοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/economics-business

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης δήλωσε: «Το ΟΠΑ παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως αναφορικά με τα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Η νέα αυτή διάκριση αντανακλά το υψηλό επίπεδο ποιότητας του διδακτικού προσωπικού, των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, της έρευνας που εκπονείται, αλλά και της εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

ID: 
4407

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2024