Διεθνής Διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σύμφωνα με τη Διεθνή Λίστα Κατάταξης της Σανγκάη

Διεθνής Διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

σύμφωνα με τη Διεθνή Λίστα Κατάταξης της Σανγκάη

 

Αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση το γεγονός ότι η διεθνής λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai (Academic Ranking of World Universities), μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες και πλέον αποδεκτές λίστες στον κόσμο, κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων στα ευρύτερα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. Φέτος, ο συγκεκριμένος διεθνής φορέας κατέταξε περισσότερα από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην «ελίτ» των Πανεπιστημίων, καθώς βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως τόσο στο  επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών όσο και σε αυτό των Χρηματοοικονομικών, καθώς επίσης και μεταξύ των θέσεων 301-400 στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Για τις παραπάνω κατατάξεις λαμβάνονται στοιχεία από τη βάση της Web of Science, όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων,  των ετεροαναφορών (citations), των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από διεθνείς συνεργασίες, των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού του Πανεπιστημίου στο οποίο απονεμήθηκε σημαντικό επιστημονικό βραβείο/διάκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: 

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
1120

Τελευταία ενημέρωση: 23-07-2018