Διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την “Quacquarelli Symonds”

Δελτίο Τύπου

Διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

από την “Quacquarelli Symonds

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για το έτος 2024 μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο στα βασικά επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Στην Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στα 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία στα οποία αξιολογήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business & Management Studies) και της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance), το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 151-200 (1ο στην Ελλάδα).
  • Στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών (Economics & Econometrics) κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 251-300 (1ο στην Ελλάδα).
  • Στην επιστημονική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών (Social Sciences & Management), που περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών πεδίων (πχ. Accounting & Finance, Business & Management Studies, Development Studies, Economics & Econometrics, Law & Legal Studies, Marketing, Politics, Social Policy & Administration, Sociology, Statistics & Operational Research), το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως στην 331η θέση (1ο στην Ελλάδα).
  • Στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science & Information Systems) κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 401-450.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της μεθοδολογίας είναι ο αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση, ο δείκτης μέτρησης της παραγωγικότητας και της απήχησης του ερευνητικού έργου (h-index), ο δείκτης διεθνούς ερευνητικού δικτύου (IRN index) που σχετίζεται με τις ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές / τοποθεσίες. Τα εν λόγω ερευνητικά δεδομένα λαμβάνονται από τη βιβλιογραφική βάση της “Scopus”. Τέλος, συνυπολογίζονται ο διεθνής χαρακτήρας και η φήμη του Ιδρύματος, τόσο στον χώρο της αγοράς όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε ειδική έρευνα στελεχών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών κατά την τελευταία πενταετία (2019-23) αντίστοιχα.

“QS World University Rankings by Subject” - Kατάταξη ΟΠΑ

Παγκόσμια κατάταξη

Κατάταξη μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Επιστημονικό πεδίο

2024

2024 

Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)

151-200

1

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business & Management Studies)

151-200

1

Οικονομικά (Εconomics & Econometrics)

251-300

1

Επιστήμη Υπολογιστών & Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science & Information Systems)

401-450

4

Επιστημονική περιοχή

2024

2024

Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences & Management)

331

1

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Δημήτρης Μπουρανώντης αναφορικά με τη νέα κατάταξη σχολίασε: «Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Η αριστεία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν τις στρατηγικές προτεραιότητες του ιδρύματος και το ακαδημαϊκό προσωπικό καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την επίτευξή τους. Το όραμά μας για την παιδεία αποτελεί την κινητήριο δύναμη αυτής της διαδικασίας και αποτυπώνεται στην κατάταξη του ΟΠΑ στις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα και σε υψηλές διεθνώς.» 

ID: 
4336

Τελευταία ενημέρωση: 29-04-2024