Διαθεσιμότητα μαθησιακών πόρων και φοιτητικής στήριξης ΠΠΣ

Στην κατηγορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μαθησιακών πόρων και της φοιτητικής στήριξης, παρουσιάζονται στοιχεία για τις υπηρεσίες και τις υποδομές διδασκαλίας, μάθησης και υποστήριξης των φοιτητών/τριων. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκεντρώνει, ανά ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος, δεδομένα σχετικά με την κεντρική Βιβλιοθήκη, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης, καθώς και τις  υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας, τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, και τα αποτυπώνει σε πίνακες και γραφήματα, ως ακολούθως: 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2023

 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2022

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2017

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016

 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια (pdf)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες (pdf)
 • Δραστηριότητες Φοιτητικής Λέσχης (pdf)
 • Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (pdf)
 • Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης (pdf)
 • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (pdf)