Διάκριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τoν διεθνή φορέα αξιολόγησης Times Higher Education

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάκριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τoν διεθνή φορέα αξιολόγησης Times Higher Education

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Times Higher Education (THE) κατατάσσει τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη βάσει της ποιότητας της διδασκαλίας. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 101-125 στη λίστα “ΤΗΕ Europe Teaching Rankings” για το 2019.

Η κατάταξη έλαβε υπόψη την γνώμη 125.000 φοιτητών από 18 χώρες της Ευρώπης, μέσω ερωτηματολογίου το οποίο αναφέρεται σε θέματα σπουδών, συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό, ποιότητας υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη η ερευνητική παραγωγικότητα του προσωπικού, η ακαδημαϊκή φήμη του Ιδρύματος, η απορρόφηση των αποφοίτων, η αναλογία ανδρών - γυναικών σε φοιτητές και προσωπικό, οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS, καθώς και το ποσοστό των φοιτητών του Ιδρύματος με ξένη υπηκοότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο κριτήριο σχετικά με την αποτελεσματική συνεργασία του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές του, το ΟΠΑ καταλαμβάνει την 6η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την κατάταξη του ΟΠΑ, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

ID: 
1786

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2019