Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 216/2021 για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 216/2021 για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ημερομηνία διαγωνισμού16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 15/6/2021, ημέρα Τρίτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

ID: 
2999
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 31-05-2021