Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 212/2020 για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Επίπλων για τις Ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 18/1/2021, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

ID: 
2710
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-01-2021