Διακήρυξη Νο196/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Ανακαίνιση – Αναβάθμιση ανελκυστήρων κεντρικού κτηρίου και πτέρυγας Δεριγνύ ΟΠΑ»

Διακήρυξη Νο 196/2019
Αρ. Πρωτ: 3438/28-05-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Ανακαίνιση – Αναβάθμιση ανελκυστήρων κεντρικού κτηρίου και πτέρυγας Δεριγνύ ΟΠΑ»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 10/06/2019, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1727

Τελευταία ενημέρωση: 28-05-2019