Διακήρυξη Νο 214/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Αερισμού του ΟΠΑ»

Διακήρυξη Νο 214/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Αερισμού του ΟΠΑ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/04/2021, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ.

ID: 
2882

Τελευταία ενημέρωση: 02-04-2021