Διακήρυξη Νο 210/2020 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέου Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, με Νέο Πίνακα Μεταγωγής και Τροποποίηση στα υπάρχοντα Ηλεκτρικά Πεδία Χαμηλής Τάσης

Διακήρυξη Νο 210/2020 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέου Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, με Νέο Πίνακα Μεταγωγής και Τροποποίηση στα υπάρχοντα Ηλεκτρικά Πεδία Χαμηλής Τάσης Πτέρυγας Δεριγνύ και Κεντρικού Κτιριακού Συγκροτήματος (Μαράσλειο Μέγαρο)

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

 

ID: 
2572

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2020