Διακήρυξη Νο 208/2020 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες ανακαίνισης αμφιθεάτρου Δεριγνύ»