Διακήρυξη Νο 200/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών (βιβλιοστασίων) στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ»

Διακήρυξη Νο 200/2019
Αρ. Πρωτ: 5457/04-09-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών (βιβλιοστασίων) στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 17/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1844

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2019