Διακήρυξη Νο 195/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2019»

Διακήρυξη Νο 195/2019
Αρ. Πρωτ: 1802 / 15-03-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2019»

 

 

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/03/2019, ημέρα Τετάρτηαπό το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 02:00 μμ.

ID: 
1590

Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2019