Διακήρυξη Νο 194/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Αερισμού του ΟΠΑ για ένα (1) έτος»

Διακήρυξη Νο 194/2019
Αρ. Πρωτ: 1609 / 06-03-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για
«Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Αερισμού του ΟΠΑ για ένα (1) έτος»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 21/03/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 20/03/2019, ημέρα Τετάρτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 02:00 μμ.

 

 

 

 

ID: 
1572

Τελευταία ενημέρωση: 06-03-2019