Διακήρυξη Νο 193/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για "Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για την βιβλιοθήκη του ΟΠΑ»

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 193/2019
Αρ. πρωτ.: 1464 / 04-03-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για
«Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για την βιβλιοθήκη του ΟΠΑ»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 19/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 18/03/2019, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00

 

 

ID: 
1566

Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2019