Διακήρυξη Νο 192/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου»

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 192/2018

Αρ. πρωτ.: 8935/13-12-2018 για την ανάδειξη αναδόχου

για «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/12/2018, ημέρα Πέμπτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00

ID: 
1422

Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2018